Transitions anvender action learning og case baseret læring som elementer i mange forskellige lederudviklingsforløb, hvor fællesnævneren er en klar kobling til den aktuelle forretningsmæssige situation. Det kan fx være i forhold til opgaver som strategiudvikling, håndtering af udfordringer som højnelse af kundetilfredshed, fastholdelse af nøglemedarbejdere, udvikling af organisationen m.v. Disse forløb fokuserer både på udvikling af nye løsninger på komplekse udfordringer samtidig med, at gruppen reflekterer over deres proces, og hver enkelt deltager får input til egen læring og udvikling.

Herudover fungerer Transitions som proces konsulenter for People i relation til Action Lab, hvor vi gennemfører målrettede og intensive talentudviklingsforløb for ledertalenter.

>> www.people.dk