Transitions har gennem en årrække udviklet og afholdt skræddersyede udviklingsforløb for mellemledere i videnintensive virksomheder indenfor forskellige brancher. Forløbene udvikles med afsæt i den enkelte virksomheds mål og behov. Forløbene kobler typisk relevant teori om lederrollen med praktiske metoder og værktøjer og er altid i vid udstrækning baseret på case- og aktionsbaseret læring. Fokus for sidstnævnte er deltagernes hverdag og aktuelle situation, hvor der arbejdes med praktiske scenarier samt typiske dilemmaer og udfordringer.

Eksempler på konkrete temaer fra tidligere forløb er: lederrollen i en globaliseret og videnintensiv verden, forandringsledelse, personlig gennemslagskraft, udvikling og ledelse af teams, den coachende lederstil, konflikthåndtering, håndtering af vanskelige samtaler samt personlig effektivitet og stresshåndtering.