Organisatorisk Væksthus er et udviklingsforløb, der henvender sig til den samlede ledergruppe i en organisation. Der arbejdes på samme tid med at udvikle ledelse både personligt, i ledergruppen og i forhold til organisationens kerneopgave. Det konkrete indhold tilrettelægges af konsulent(er) og deltagere efterhånden som forløbet skrider frem, altid med den organisatoriske kontekst som omdrejningspunkt.