Ledelse handler ikke kun om ledere, men om relationer mellem medarbejdere og ledere, deres omverden og det, de er sammen om – løsningen af organisationens opgave. Målrettet ledelsesudvikling har betydning både for organisationens resultater, for dens ledere samt for medarbejderes trivsel og udvikling. Ledelsesudvikling kan fokusere på den samlede ledergruppe eller på den enkelte leders kompetencer.

Transitions har mange års erfaring med udviklingsforløb for både nye og erfarne ledere i og på tværs af organisationer og med langvarige interne udviklingsforløb for ledergrupper. Hos Transitions vægter vi altid den organisatoriske forankring. Ledelsesudvikling vil og skal have betydning for den samlede organisations opgaveløsning.