Transitions har erfaring med at udvikle, tilrettelægge og gennemføre processer i store grupper, hvor der lægges vægt på læring, meningsfuldhed og deltagerinvolvering. Det kan være som en del af strategiprocesser, visionsarbejde, evalueringsprocesser eller andre organisationsudviklingsaktiviteter.