Organisatorisk Væksthus er en måde at integrere organisationsudvikling og ledelsesudvikling. Organisatorisk Væksthus er et udviklingsforløb, der henvender sig til den samlede ledergruppe. Der arbejdes på samme tid med at udvikle ledelse både personligt, i ledergruppen og i forhold til organisationens kerneopgave. Det konkrete indhold tilrettelægges af konsulent(er) og deltagere efterhånden som forløbet skrider frem, altid med den organisatoriske kontekst som omdrejningspunkt.