HR-organisationer står i dag overfor stadig voksende krav fra forretningen, herunder krav om målrettet involvering i analyse og design af forandringsprocesser med afsæt i en grundlæggende forståelse af forretningens behov og prioriteter. Transitions har gennem en årrække arbejdet sammen med en række interne HR afdelinger i relation til at højne kompetenceniveauet i.f.t. forandringsprocesser. Vi arbejder for eksempel med viden, metoder, værktøjer der styrker HR medarbejderne i relation til at støtte og udfordre forretningsledelsen i relation til håndtering af forandringsprocesser. Dette kan fx foregå gennem udvikling af skræddersyede metoder og afholdelse af seminarer eller gennem sparring og supervision.