Transitions har erfaring med at udvikle, tilrettelægge og gennemføre processer i store grupper, hvor der lægges vægt på læring, meningsfuldhed og deltagerinvolvering. Vi anvender for eksempel metoder som Open Space, café seminarer og historiefortælling til at skabe kreative og rummelige gruppeprocesser, der involverer ledere og medarbejdere i strategiprocesser, visionsarbejde, organisationsudvikling og evalueringsprocesser.