Med en målrettet indsats i forhold til forandringsledelse kan organisationen komme på forkant med forandringsprocesserne. Hos Transitions har vi mere end 15 års erfaring i planlægning og gennemførsel af komplekse forandringsprocesser i organisationer. Med afsæt i praktiske erfaringer vejleder og støtter vi ledere, projektledere og HR medarbejdere indenfor vigtige områder som analyse af forandringsparathed, kommunikation og håndtering af typiske reaktioner i.f.m. forandringer samt involvering af organisationen, f.eks. i forbindelse med Lean-processer og andre tværorganisatoriske udviklingsprocesser.