Alle organisationer gennemgår jævnligt forandringer for at håndtere eksterne eller interne udfordringer. Strukturer, procedurer og strategier ændres. Forandringer har også en psykologisk og social dimension. Medarbejdere og ledere skal finde nye måder at samarbejde og løse opgaver på og organisationskultur og identitet påvirkes. Denne dimension af forandringsprocesser forløber i et anderledes langsommere tempo.

Hos Transitions kobles erfaring med mere traditionelle tilgange til forandringsledelse - ”Change Management” – med indsigt i og erfaring med forandringsprocessens psykologi – ”Transition Management”. Vores arbejde med forandringer baserer sig på en integreret og holistisk tilgang, hvor vi tager højde for og arbejder med de menneskelige reaktioner, dynamikker og dilemmaer, der altid er i spil.