Coaching- og supervisionsforløb består oftest af 5-10 sessioner á 2 timers varighed. Et konkret forløb tager altid afsæt i deltagerens konkrete behov og problemstillinger.