Coaching er et redskab til løbende professionel udvikling. Gennem coaching kan den enkelte eksempelvis vælge at fokusere på at forstå og udvikle samarbejdsrelationer, at håndtere vanskeligheder som stress, mistrivsel og konflikter, at arbejde med personlige mål og prioriteter eller med den personlige forvaltning af arbejdsrollen. Hos Transitions ser vi også coaching som en organisatorisk aktivitet. Vi lægger vægt på, at der i coachingforløb også arbejdes med at forstå, hvordan organisatoriske problemstillinger lever i den enkelte og kan blive oplevet som personlige og individuelle problemstillinger uden nødvendigvis at være det. Målet med coaching er at styrke handlekraft og selvindsigt. Coaching og supervision er især et tilbud til ledere og chefer, vidensarbejdere og de, der arbejder med mennesker."

Kontakt Transitions for nærmere information eller et konkret tilbud om coachingforløb.